Monthly Archives October 2012

Өз макалаңарды редакциялоо боюнча кеңештер

Category: Жалпы Comments: 2 comments

Дэвид Брюер

Журналисттердин көбү тексттериндеги фактылык, грамматикалык жана орфографиялык каталарды дайым эле байкай беришпейт. Редакцияда редактор жана атайы корректор бар болгондо бул өтө деле коркунучтуу эмес. Бирок акыркы учурда, журналисттер өз блогдорун (Интернеттеги күндөлүгүн) алып барганга кызыга башташты. Мындайда алардын тексттериндеги каталар оркойуп байкалып калат.

Тексттеги каталарды өз убагында байкап, оңдоо боюнча кеңештер менен бөлүшөбүз...

Толугу менен

Фото сүрөттү редакциялоонун жолдору

Category: Фотография Comments: No comments

Николь Мартинелли

Онлайн журналистке күн сайын бир нече жолу фотосүрөттү редакциялоо муктаждыгы болот. Учурдагы журналисттер Photoshop программасы менен сүрөттү өзү каалагандай өзгөртүүнүн ыкмаларын өздөштүрүп алышкан.

Жашоодо ар кандай учурлар кездешет. Мүмкүн бул программа сиздин компьютерде жок, же аны колдонуу ыкмасын өздөштүрүүгө колуңуз тийбей калды. Мындай учурда сүрөттү редакциялоого интернетте 4 башка альтернатива сунуш кылынган...

Толугу менен

Журналисттер үчүн пайдалуу 2011-жылдагы 5 мыкты мультимедиялык аспаптар

Category: ЖалпыИнтернет Comments: No comments

Margaret Looney

2011-жылы пайда болгон санариптик доордун технологиялык аспаптарынын арасында журналисттик ишти бир кыйла жеңилдетип, аны кызыктуурак кыла тургандары да арбын.

IJNetтин баамындагы 5 мыкты мультимедиялык аспаптар менен таанышып көрөлү.

1. Dipity (http://www.dipity.com) – акысыз хронология генератору жана санариптик баяндоо аспабы. Анын жардамы менен журналист баядап жаткан окуяны бир кыйла жандуурак жана да түшүнүктүүрөк кыла алат...

Толугу менен