Аналитика категориясы

Журналисттин тексти үчүн зарыл болгон 14 суроо

Category: АналитикаЖалпы Comments: No comments

Ким?

Эмне?

Качан?

Кай жерде?

Кандай? (Кантип?)

Эмнеге?

Эмне үчүн?

Душмандар кимдер?

Өнөктөр кимдер?

Кимге пайда?

Эмне үчүн пайда?

Кимге зыян?

Эмне үчүн зыян?

Эми эмне болот? (Андан ары не болот?)

Журналисттин текстинде ушул суроолордун бирине гана жооп болбой калса, анда жетекчилик «унчукпаганы» үчүн журналистке ким бирөөлөр төлөп коюшкан же журналисттин колунан иш келбейт деп ойлоого акылуу.

Валерий Панюшкин,

«Коммерсант» басма үйүнүн атайын кабарчысы...

Толугу менен