Excel tagged posts

Ар түрдүү маалыматтар менен иштеген журналисттер үчүн төрт аспап

Category: Жалпы Comments: No comments

Mother Jonesтогу интерактивдүүлүк маселелери боюнча редактор Тасним Раджа маалыматтар менен иштөө боюнча сунуштарын берет.

Америкалык журналисттер маалыматтарды издеп мамлекеттик сайттарга жумасына 3-4 жолу киришет (биздин журналисттер канча жолу кирет болду экен?).

Тасним Раджа журналисттердин көпчүлүгү бул маалыматтар менен кандай иштей тургандыгы жакшы билет. “Адамдардын көбү математиканы начар билгендиктен журналистиканы кесип кылып тандашат”, – дейт ал. Бирок статистикалык маалыматтар менен иштей келгенде журналисттер эмне кыларын билбей калышат...

Толугу менен