Freeonlinephotoeditor.com tagged posts

Фото сүрөттү редакциялоонун жолдору

Category: Фотография Comments: No comments

Николь Мартинелли

Онлайн журналистке күн сайын бир нече жолу фотосүрөттү редакциялоо муктаждыгы болот. Учурдагы журналисттер Photoshop программасы менен сүрөттү өзү каалагандай өзгөртүүнүн ыкмаларын өздөштүрүп алышкан.

Жашоодо ар кандай учурлар кездешет. Мүмкүн бул программа сиздин компьютерде жок, же аны колдонуу ыкмасын өздөштүрүүгө колуңуз тийбей калды. Мындай учурда сүрөттү редакциялоого интернетте 4 башка альтернатива сунуш кылынган...

Толугу менен